Приватизація землі. Приватизація земельних ділянок

Набути право власності на земельну ділянку в Україні можливо на:

- "первинному ринку" (приватизація землі);

- "вторинному ринку" (спадщина, купівля-продаж та інши види цивільно-правових угод).

В Земельному кодексі України (ЗКУ) відносини громадян з державою (територіальними громадами) у зв'язку з безкоштовною передачею їм землі визначаються як "безкоштовна приватизація".

Безоплатна приватизація землі, хто має право: згідно ЗКУ Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок в межах норм встановлених ст.121.

Стаття 121 ЗКУ установлює норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам:

а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство.

б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;

в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;

г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;

ґ) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;

д) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

Інформацію про будь-яку земельну ділянку містить земельний кадастр – складна державна система, яка регулює встановлення та припинення прав власності на землю.

Стаття 118 ЗКУ установлює порядок приватизації.

1. Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до своїх повноважень.

2. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 ЗКУ.

4. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Згідно ст.119 ЗКУ громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування. Розмір цієї земельної ділянки встановлюється у межах норм, визначених ЗКУ.

Згідно ст.120 ЗКУ у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. Істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з набуттям права власності на ці об'єкти.

Істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з набуттям права власності на ці об'єкти.

Укладення договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що пов'язане з переходом права на частину земельної ділянки, здійснюється після виділення цієї частини в окрему земельну ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового номера.

Тобто етапи приватизації наступні:

1. Замовник подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування

2. Отримання дозволу на розробку проекту землеустрою або технічної документації.

3. Замовник замовляє виготовлення технічної документації або проекту землеустрою у землевпорядній організації.

4. Якщо це проект відведення, то необхідним є отримання висновків про погодження проекту землеустрою.

5. Внесення до бази даних національної кадастрової системи відомостей про земельну ділянку (файл *.хмл) та отримання витягу.

6. Затвердження документації відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

7. Державна реєстрація права власності.

Зараз розглядемо вторинний ринок - тобто придбання земельних ділянок на підставі нормативно-правових актів.

Необхідним для здійснення угоди на теперешній час є витяг з ДЗК, який надають територіальні органи Держгеокадастру України у відповідному районі по місцю розміщення ділянки.

Припустимо у Вас є державний акт, в якому відсутній кадастровий номер на земельну ділянку, то Вам необхідно внести відомості про цю земельну ділянку до бази даних національної кадастрової системи на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  що розробляється землевпорядною організацією, яка має необхідну ліцензію.

Якщо державний акт зареєстрований після 2003-2005рр., має кадастровий номер та був внесений до бази даних автоматизованої системи ДЗК, то Вам для витягу знадобиться лише файл формату XML.

Крім витягу, необхідним для угоди купівлі-продажу ділянки є експертна грошова оцінка земельної ділянки (при умові, що ділянка не забудована) та оцінка будівлі (якщо забудована).

Якщо Ви вступаєте у спадщину або оформляєте договір дарування, то Вам необхідна нормативна грошова оцінка земельної ділянки.

Коли у Вас вже є витяг та оцінки, то Ви сміливо можете йти та оформляти угоду у нотаріуса.

Наша організація успішно працює з травня 2011р. в сфері приватизації та оцінювання землі. Ми маємо необхідний опит, навички та ліцензії на проведення всіх необхідних видів робіт по приватизації земельних ділянок, проконсультуємо Вас у всіх виниклих питаннях, при необхідності долучемо до виконання і інших спеціалість у даній сфері.

 
Корисні сайти

Президент України

Верховна Рада України

Міністерство аграрної політики України

Держгеокадастр

Обласна державна адміністрація