Технічна документація із землеустрою

Законом України «Про землеустрій» передбачається розробка наступних видів технічних документацій:

1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

2. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту.

3. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.

Документи необхідні для складання технічнічної документації:

- рішення сільської/селищної/міської ради про надання дозволу на розробку технічної документації.

- правостановлюючі документи на обєкти нерухомого майна (копія технічного папорту, нотаріальна копія витяга або свідоцтва про право власності)(при наявності)

- паспорт та ідентифікаційний номер (для фізичних осіб)

- правостановлюючі документи юридичної особи – витяг або свідоцтво з ЄРДПОУ, довідка, статут (для юридичних осіб, нотаріально завірені копії)

- у разі необхідності документ, що підтверджує повноваження особи діяти від імені власника (користувача)

- нотаріально   посвідчена  згода  на  поділ  чи  об'єднання земельної  ділянки   заставо-держателів,   користувачів   земельної ділянки   (у   разі   перебування  земельної  ділянки  в  заставі, користуванні).

- згоду власника земельної  ділянки,  для  земель  державної власності   -  органу,  уповноваженого  здійснювати  розпорядження земельною ділянкою,  на  поділ  чи  об'єднання  земельних  ділянок користувачем  (крім  випадків поділу земельної ділянки у зв'язку з набуттям права власності  на  житловий  будинок,  розташований  на ній).

- правостановлюючі документи на земельну ділянку (при наявності) – в разі внесеня відомостей про земельну ділянку в Національну кадастрову систему України.

Технічна документація із землеустрою  щодо  встановлення  меж частини  земельної  ділянки,  на  яку поширюються права суборенди, сервітуту, включає:

а) пояснювальну записку;

б) технічне завдання на складання  документації,  затверджене замовником документації;

в) кадастровий  план  земельної  ділянки  із  зазначенням меж частини земельної ділянки,  на яку  поширюються  права  суборенди, сервітуту;

г) матеріали польових геодезичних робіт;

ґ) копії  документів,  що  є  підставою  для  виникнення прав суборенди, сервітуту.

Технічна  документація  із  землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок включає:

а) пояснювальну записку;

б) технічне завдання на складання  документації,  затверджене замовником документації;

в) кадастрові  плани  земельних  ділянок,  які об'єднуються в

одну  земельну  ділянку,  або  частини  земельної   ділянки,   яка виділяється в окрему земельну ділянку;

г) матеріали польових геодезичних робіт;

ґ) акт  приймання-передачі  межових  знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу;

д) перелік обтяжень прав на земельну ділянку,  обмежень на її використання та наявні земельні сервітути;

е) нотаріально   посвідчена  згода  на  поділ  чи  об'єднання земельної  ділянки   заставо-держателів,   користувачів   земельної ділянки   (у   разі   перебування  земельної  ділянки  в  заставі, користуванні);

є) згоду власника земельної  ділянки,  для  земель  державної власності   -  органу,  уповноваженого  здійснювати  розпорядження земельною ділянкою,  на  поділ  чи  об'єднання  земельних  ділянок користувачем  (крім  випадків поділу земельної ділянки у зв'язку з набуттям права власності  на  житловий  будинок,  розташований  на ній).

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає:

а) пояснювальну записку, яка містить опис місця розташування земельної ділянки, відомості про власника (користувача) земельної ділянки, відомості про виконавця, реквізити відповідних ліцензій, необхідних для виконання робіт, відомості про власників (користувачів) суміжних земельних ділянок, стислий опис виконаних робіт;

б) технічне завдання на встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

в) копію документа, що посвідчує фізичну особу, або копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

г) копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі його наявності);

ґ) матеріали польових топографо-геодезичних робіт;

д) план меж земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки, на якому відображаються зовнішні межі земельної ділянки із зазначенням власників (користувачів) суміжних земельних ділянок, усі поворотні точки меж земельної ділянки, лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки, межі вкраплених земельних ділянок із зазначенням їх власників (користувачів). На бажання замовника замість плану меж земельної ділянки може складатися кадастровий план земельної ділянки;

е) перелік обмежень у використанні земельної ділянки і наявні земельні сервітути;

ж) у разі необхідності документ, що підтверджує повноваження особи діяти від імені власника (користувача) земельної ділянки при встановленні меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

з) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, який включається до документації із землеустрою після виконання робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

 
Корисні сайти

Президент України

Верховна Рада України

Міністерство аграрної політики України

Держгеокадастр

Обласна державна адміністрація