Встановлення меж земельної ділянки

Проводять встановлення меж ділянок відповідно до "Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010р. за №376і згідно з:

  • топографо-геодезичними та картографічними матеріалами, спираючись на технічну документацію із землеустрою, що визначає місце розташування точок повороту меж ділянок у натурі;
  • документами про встановлення меж громадянської та житлової забудови, які розробляються у складі генерального плану села чи міста.

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на підставі розробленої та затвердженої технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок або проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки. Комплекс робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає: підготовчі роботи, топографо-геодезичні, картографічні роботи та роботи із 
землеустрою, камеральні роботи, складання і оформлення матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а також встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

Межі земельної ділянки закріплюються межовими знаками установленого зразка.  Для закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вибір замовника використовуються три види межових знаків. Кожний межовий знак має номер, що складається з чотирнадцяти символів.

Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем у присутності власника (користувача) земельної ділянки, власників (користувачів) 
суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою.Повідомлення власників (користувачів) суміжних земельних ділянок про дату і час проведення робіт із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем завчасно, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку робіт із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).Повідомлення надсилається рекомендованим листом, кур'єрською поштою, телеграмою чи за допомогою інших засобів зв'язку, які 
забезпечують фіксацію повідомлення.Власники (користувачі) суміжних земельних ділянок, місце проживання або місцезнаходження яких невідоме, повідомляються про час проведення робіт із закріплення межовими знаками поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) через оголошення у пресі за місцезнаходженням земельної ділянки. Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) може здійснюватися за відсутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок у випадку їх нез'явлення якщо вони були належним чином повідомлені про час проведення вищезазначених робіт, про що зазначається у акті прийомки-передачі межових знаків на зберігання.

Якщо межі ділянок збігаються з природною та штучною лінійною спорудою і рубежем (річкою, струмкам, каналом, лісосмугою, шляхом, шляховою спорудою, парканом, огорожею, фасадом будівлі та іншою лінійною спорудою та рубежем), межовий знак можливо не встановлювати на бажання власника земельної ділянки.

Землекористувач та власник землі, а також орендар повинні дотримувати межі ділянки, закріплені в натурі (на місцевості) межовим знаком установленого зразка. Передача межових знаків на зберігання власнику (користувачу) земельної ділянки здійснюється за актом прийомки-передачі межових знаків на зберігання.

 


 
Корисні сайти

Президент України

Верховна Рада України

Міністерство аграрної політики України

Держгеокадастр

Обласна державна адміністрація

Розповісти друзям