Винос межі

Винос меж земельних ділянок на місцевості або відновлення меж земельної ділянки виконується у разі:

  • Реорганізації існуючих землекористувань;

  • Отримання громадянами та юридичними особами нових земельних ділянок (на підставі договору купівлі - продажу, обміну, дарування всього або частини земельної ділянки);

  • Якщо документи, що засвідчують право власності на земельну ділянку було видано без встановлення і закріплення на місцевості меж ділянки;

  • Судові розгляди.

Необхідність виносу в натуру (на місцевість) межі земельної ділянки та закріплення їх межовими знаками виникає:

  • У потенційного покупця (орендаря) земельної ділянки, межі якої не встановлені, або виникають сумніви в правильності їх виносу продавцем;

  • У власників (орендарів) земельних ділянок, які раніше не робили винос в натуру, але бажають перевірити правильність існуючих кордонів і отримати на руки документ , що захищає їх від можливих претензій сусідів;

  • У забудовників, які хочуть переконатися, що споруджуваний будинок буде розміщено з достатнім відступом від меж ділянки;

  • У власників і орендарів у випадку знищення / втрати межових знаків, встановлених раніше;

У результаті даного виду робіт Замовник точно знає, де проходять межі його земельної ділянки. Він отримує на зберігання АКТ прийомки-передачі межових знаків, які закріплюють межі ділянки. Роботи проводяться відповідно до "Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010р. за №376.

Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється при повній (частковій) втраті в натурі (на місцевості) межових знаків, їх пошкодженні, яке унеможливлює використання межових знаків, а також при розгляді земельних спорів між власниками (користувачами) суміжних земельних ділянок.

 
Корисні сайти

Президент України

Верховна Рада України

Міністерство аграрної політики України

Держгеокадастр

Обласна державна адміністрація